DEMOGRAFIA

Ilu ludzi żyło kiedykolwiek na ziemi?
28 marca 2015

Ilu ludzi żyło kiedykolwiek na ziemi?

Ilu ludzi żyło od momentu pojawienia się pierwszych ludzi współczesnych? Jak zwiększyła się populacja podczas eksplozji demograficznej, która przez ostatnie 400 lat dotknęła prawie każdy kraj na świecie?

Truizmem jest stwierdzenie, że wcześniej żyło o wiele mniej ludzi, a teraz żyje więcej. Pozostaje pytanie – na ile każdy jest świadomy skali tej zmiany i jak głęboka była ta zmiana? Oczywistym jest, że nie ma dokładnych danych stwierdzających ile dokładnie ludzi żyło w którym okresie. Z pewnym prawdopodobieństwem można jednak taką liczbę oszacować (poniżej dane zebrane z różnych opracowań naukowych):

 

10000 pne

0

1750

1950

2000

Populacja (mln)

6

252

771

2529

6115

Roczny przyrost (%)

0,008

0,037

0,064

0,594

1,766

Lata do podwojenia

8369

1854

1083

116

40

Narodziny (mld)

9,29

33,6

22,64

10,42

5,97

Urodzenia (%)

11,4

41

27,6

12,7

7,3

Oczekiwana długość życia

20

22

27

35

56

Przeżyte lata (biliony)

185,8

739,2

611,3

364,7

334,3

Przeżyte lata (%)

8,3

33,1

27,3

16,3

18

Dane z wierszy 1-3 obrazują stan na dany moment, dane z kolumn 4-8 obrazują dane za przedział od poprzedniego okresu do danego momentu. Dla danych z pierwszej kolumny są to dane od hipotetycznego początku naszego gatunku do roku 10000 pne.

Warto zwrócić uwagę, że powyższa tabela zawiera dane do roku 2000. W 2012 nasza populacja przekroczyła 7mld ludzi na całej ziemi. Oznacza to prawie 10-krotny wzrost populacji w przeciągu dwóch i pół wieku i prawie 3-krotny wzrost populacji w ciągu zaledwie ostatnich 60 lat. Jeszcze bardziej widoczny jest obecny wzrost liczby ludzi w przypadku liczby urodzeń. W 2000 aż 7,3% ludzi, którzy kiedykolwiek stąpali po tej ziemi narodziło się w przeciągu zaledwie 50 wcześniejszych lat. Ludzie, którzy urodzili się w latach 1750-2000 stanowili z kolei aż 20% kiedykolwiek narodzonych ludzi!

Obecne zmiany demograficzne są jeszcze bardziej zauważalne, gdy przyjrzymy się przeżytym latom przez każdego z ludzi. Żyjący w okresie 1950-2000 przeżyli aż 18% lat przeżytych przez wszystkich ludzi od zarania dziejów! W przeciągu ostatnich 250 lat przeżyte zostało aż 34,3% wszystkich lat przeżytych przez ludzi. Warto dodać jednocześnie, że osoby poniżej 10-15 roku życia (zazwyczaj) są mniej twórcze i produktywne niż starsze osoby. Ponieważ na lata przed 1750 składają się w dużej mierze lata przeżyte przez osoby poniżej tego wieku, które umarły nie osiągając dorosłości – można stwierdzić, że większość z tych przeżytych lat była bezproduktywna.

Uświadamiając sobie te zmiany – można zrozumieć skąd wziął się tak ogromny postęp w przeciągu ostatnich trzech wieków. Po prostu w przeciągu ostatnich trzech wieków spędziliśmy ponad 1/3 wszystkich lat przeżytych przez ludzkość i większość lat przeżytych przez osoby w wieku produkcyjnym.

Piotr Siejda

Źródło:
Za „Massimo Livi-Bacci”, „A concise history od world population”, str 25.
Do 1950: J.'N.Briaben, „Essai sur l'evolution du nombre des hommes,” Population 34 (1979), str 16.
2000: ONZ, „World Population Prospects: the 2010 Revision” (New York, 2011)

twitterfacebookwykopKontakt e-mail
 
NEWSLETTER

Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od WEI.