PAŃSTWO

Ile stawek Vat, czyli uprościć system
09 października 2017

Ile stawek Vat, czyli uprościć system

W mediach rozgorzała dyskusja o uproszczeniu stawek podatku VAT

W mediach rozgorzała dyskusja o uproszczeniu stawek podatku VAT. Resort finansów przyznał, że w strukturze stawek będą zmiany, choć nie będzie jednej stawki podatku

Stanowisko resortu jest dość ogólne, a najważniejszy fragment odnosi się do zapewnienia jednolitej interpretacji przepisów i ich uproszczenia.

"Obecnie Ministerstwo Finansów prowadzi prace mające na celu analizę sposobów identyfikacji towarów i usług m.in. na potrzeby określenia zakresu stosowania obniżonych stawek podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem możliwości wprowadzenia instrumentów dających podatnikom oraz organom podatkowym większą pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek tego podatku. Ministerstwo Finansów dostrzega potrzebę wprowadzenia zmian, które uproszczą system stosowanych stawek podatku VAT i wyeliminują systemowe niedoskonałości struktury obniżonych stawek VAT”.

Naszym zdaniem taki kierunek działań jest potrzebny. Kłopoty z ustaleniem stawki VAT w przeszłości powodowały wiele kłopotów, które uderzały w polskie firmy. Spór o stawkę podatku uderzył m.in. w branżę firm montujących zabudowy szafowe, osłabiając jej pozycję rynkową i ograniczając możliwości rozwoju.

Oczywistym problemem jest kłopot z rozróżnianiem stawki podatkowej przy sprzedaży usług (lub produktów) gastronomicznych.

A są to tylko wybrane z wielu przykładów negatywnego wpływu zróżnicowanych stawek podatku VAT na polskie firmy. Dlatego podpisujemy się pod potrzebą większej przejrzystości w tej sprawie.

W ujęciu teoretycznym rodzi się oczywiście pokusa stosowania jednej stawki podatkowej. Z analiz WEI wynika, że wprowadzenie jednej stawki na poziomie 16,5 proc. byłoby neutralne dla budżetu.  Jednak takie rozwiązanie mogłoby powodować daleko idące, w dużej mierze negatywne, skutki społeczne.

Z danych GUS wynika, że w polskich rodzinach w modelu 2+3 aż 34% wydatków przeznaczanych jest na żywność i napoje bezalkoholowe oraz odzież i obuwie. W innych modelach rodziny wskaźnik ten jest znacznie niższy (w małżeństwach bez dzieci to poniżej 28 %.).

Znacząca część tych wydatków największych rodzin to zakup żywności opodatkowanej stawkami preferencyjnymi.

Całkowita rezygnacji ze stawki preferencyjnej mogłaby spowodować zubożenie tych rodzin i spowodować wzrost wydatków socjalnych. Dlatego też z przyczyn politycznych, niemożliwa jest obecnie zmiana polegająca na wprowadzeniu jednej stawki.

Dlatego choć zdaniem WEI optymalnym rozwiązaniem byłoby stosowanie jednej stawki, niezłym rozwiązaniem jest przejściowe stosowanie dwóch (zamiast trzech), względnie niskich stawek VAT, przy zastosowaniu jasnych kryteriów rozgraniczenia ich naliczania.

Oczywiste pozostaje stosowanie stawki 0% na dotychczasowych zasadach.

twitterfacebookwykopKontakt e-mail
 
NEWSLETTER

Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od WEI.