Zobacz, czym jeszcze się zajmujemy.

The Warsaw Network

The Warsaw Network to projekt WEI, którego celem jest budowa sieci wolnorynkowych think-tanków na obszarze krajów postkomunistycznych. W ramach TWN propagujemy rozwój wolnego rynku oraz wymianę doświadczeń w zakresie reform gospodarczych oraz procesu transformacji ustrojowej

Agenda Polska

Warsaw Enterprise Institute oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców prowadzą Program Agenda Polska. Jego celem jest przygotowywanie strategii rozwoju Polski, rozwiązań systemowych i punktowej naprawy prawa

Plusy Ujemne

Portal, na którym oceniamy istotne zmiany i nowości legislacyjne. Analizujemy akta, które już weszły w życia i które uznajemy za kluczowe z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej lub funkcjonowania państwa. Celem jest próba zobiektywizowania oceny jakości legislacyjnej oraz wiarygodna informacja o wchodzących w życie przepisach prawa

Obiecanki Cacanki

Serwis obietnic wyborczych. Oceniamy i weryfikujemy poziom obietnic wyborczych poszczególnych decydentów politycznych w wybranych obszarach. Monitoring: co obiecywali, a co zrobili

Indeks Wolności Gospodarczej

Indeks Wolności Gospodarczej jest najbardziej prestiżowym raportem o wolności gospodarczej na świecie. Od ponad 20 lat fundacja The Heritage oraz The Wall Street Journal dostarczają ekonomiczne dane na temat wolności i dobrobytu. Celem Indeksu jest ranking państw i ocena polityki ich rządów pod kątem wolności gospodarczej. WEI jest wyłącznym partnerem tego projektu na region CEE

Raport Otwarcia – Bilans Roku

Od kilku lat, na koniec roku, Warsaw Enterprise Institute przygotowuje raport, którego celem jest ocena realnego rozwój Polski, wyrażonego trzema wskaźnikami: tempem w jakim doganiamy najwyżej rozwinięte społeczeństwa Europy, zagrożeniem kryzysem nadmiernego zadłużenia oraz atrakcyjnością Polski jako miejsca do pracy i zakładania rodziny

Świetlica Wolności

Świetlica Wolności to miejsce przeznaczone na spotkania, wykłady i panele. Stworzone z myślą o konserwatywnej, zdroworozsądkowej młodzieży oraz organizacjach młodzieżowych, którym przyświecają podobne idee. Świetlica to miejsce formacyjne. Naszą ambicją jest, żeby wyszło z niego co najmniej kilku ministrów, rzesza menedżerów sektora publicznego i przedsiębiorców, a może nawet jakiś Premier! Lokal znajduje się w ścisłym centrum Warszawy, przy ulicy Nowy Świat 6/12

Dzień Męczeństwa Kresowian

Środowisko Warsaw Enterprise Institute dąży do ustanowienia dnia 11 sierpnia jako Dnia Męczeństwa Kresowian. Celem naszego projektu jest dotarcie z kompendium wiedzy na temat męczeństwa Kresów do możliwie szerokiego kręgu czytelników