Video

Niebezpieczny status quo - Artur Bartoszewicz

dr Artur Bartoszewicz, SGH: Niski poziom zaufania jest jedną z barier dla rozwoju MSP. Gdybyśmy budowali kapitał społeczny, edukowali ludzi od najmłodszych lat że wspólne działanie przynosi efekty, przedsiębiorcy mogliby chętniej ze sobą współpracować czy podejmowali ryzyko. A tym samym przechodzili z mikroprzedsiębiorstw do małych, z małych do średnich.

NEWSLETTER

Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od WEI.