WYDARZENIA
Propozycje WEI nt. OC zarekomendowane rządowi

Propozycje WEI nt. OC zarekomendowane rządowi

-- /  

Jest to efekt prac Okrągłego Stołu WEI nt. składek OC oraz prac zespołu p. posła Abramowicza.

Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego podczas posiedzenia w dn. 10.05.2017 zarekomendował rządowi przyjęcie wszystkich zmian w systemie ubezpieczeń komunikacyjnych proponowanych przez WEI. W rekomendacji nie znalazły się zapisy o 1. przeznaczaniu odszkodowań na cel społeczny 2. wglądu do CepiK 3. uwolnieniu marż agentów.

Przypomnijmy:

4 stycznia 2017 z inicjatywy Przewodniczącego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego zorganizowano Okrągły Stół Warsaw Enterprise Institute - debatę na temat przyczyn wzrostu składek.

26 stycznia 2017 raport WEI "Wyniki Okrągłego Stołu – nagły wzrost składek z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych" zaprezentował identyfikację przyczyn wzrostu składek i potencjalne rozwiązania proponowane przez uczestników rynku ubezpieczeniowego i organy nadzoru.

23.03.2017 na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego Pana Posła Adama Abramowicza przedstawiliśmy "Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw".

Celem przedstawionych propozycji jest zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w celu:

• zahamowania gwałtownego wzrostu składek ubezpieczeniowych i wpływ na ich stabilizację w przyszłości;

• eliminacji wątpliwości interpretacyjnych w związku ze stosowaniem przepisów obecnie obowiązujących;

• ujednolicenia orzecznictwa sądowego;

• wskazania ogólnych i minimalnych zasad obliczania wysokości zadośćuczynień z utrzymaniem indywidualnych cech dotyczących zdarzenia i osoby poszkodowanego;

• utrzymania bez ograniczeń prawa do skorzystania z drogi sądowej, z pełnym zabezpieczeniem interesów poszkodowanych.

Podsumowanie proponowanych zmian do pobrania tutaj.

twitterfacebookwykopKontakt e-mail
 
NEWSLETTER

Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od WEI.

WYDARZENIA MINIONE