Dzień: 29 maja, 2014

Kryzys rosyjsko-ukraiński a polityka bezpieczeństwa i obrony Szwecji

Kryzys rosyjsko-ukraiński zmienił w Szwecji percepcję Rosji i przyczynił się do wzrostu niepokoju o bezpieczeństwo państwa i regionu. Nie wpłynie jednak na zmianę kierunku szwedzkiej polityki bezpieczeństwa. W perspektywie krótko- i średnioterminowej nie należy oczekiwać przystąpienia Szwecji do NATO. 

STANOWISKO WEI

Regulacje międzynarodowe oraz elementarne prawo do obrony niepodległości i integralności daje władzom w Kijowie wolną rękę do zastosowania wszelkich legalnych środków wobec rebelii na wschodzie kraju, również użycia siły.