Dzień: 16 czerwca, 2014

ANALIZA WEI

Narodowy Bank Polski stoi na straży wartości polskiego pieniądza, samodzielnie jak i wraz z Radą Polityki Pieniężnej.