Dzień: 23 czerwca, 2014

Afera taśmowa w opinii Polaków

Badanie Afera taśmowa w opinii Polaków zostało przeprowadzone przez Warsaw Enterprise Ins@tute i Dom Badawczy Maison na panelu badawczym Ariadna. Przebadano ogólnopolską próbę Polaków liczącą

WORLD 10

The top 10 happenings around the world in the global freedom movement?featuring the work of Atlas Network partners.