Dzień: 25 czerwca, 2014

Wierzymy Panu Bogu…

Stare porzekadło przedsiębiorców brzmi: „Wierzymy Panu Bogu, pozostali proszeni są o przedstawienie dowodów…”.

Liczy się władza, nie gospodarka

Dzisiaj już wiemy, że jak na razie najpoważniej w aferze taśmowej wygląda rozmowa ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza z prezesem NBP Markiem Belką. Niewielu obserwatorów zwraca jednak uwagę, że dowodzi ona tego, że dla naszych decydentów stan gospodarki i finansów państwa nie jest powodem troski o wynikającą z tego kondycję Polski. Najważniejsze jest utrzymanie lub poszerzenie władzy – dla Sienkiewicza w nadchodzących wyborach, a dla Belki w banku centralnym.