RAPORT WEI

Doceniasz tę treść?

Tak wynika z raportu opracowanego przez Warsaw Enterprise Institute, Fundację Związku Przedsiębiorców i Pracodawców pt. Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce.

Polski węgiel – głównie z uwagi na wysokie koszty wydobycia – z trudem może konkurować z węglem z innych krajów, gdzie koszty wydobycia są znacznie niższe. Polska natomiast ma wiedzę i posiada doświadczenie w technologiach wydobywczych, produkcji maszyn górniczych i na tym należy się skoncentrować.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, przynajmniej do 2030 r. węgiel będzie podstawowym surowcem do produkcji energii elektrycznej. W związku z tym, należy spodziewać się również wzrostu inwestycji nakierowanych na zwiększenie wydobycia i wydajności oraz obniżenie kosztów poprzez większą mechanizację procesu wydobywczego. Będą one realizowane przede wszystkim w następujących krajach: Chiny, Indie, Indonezja, Rosja, Ukraina, Wietnam, Kolumbia, Australia, Republika Południowej Afryki.

Perspektywy polskiego górnictwa węgla kamiennego są słabsze. Wydobycie wykazuje tendencję spadkową, a kolejnym poważnym zagrożeniem dla branży może się stać przedstawiona przez Komisję Europejską 22 stycznia 2014 r. propozycja nowej polityki klimatyczno-energetycznej UE.

Sytuacja producentów maszyn i urządzeń górniczych jest silnie zależna od sytuacji w przemyśle wydobywczym, w przypadku Polski – głównie w górnictwie węgla kamiennego.

Liczba polskich dostawców maszyn, urządzeń i usług górniczych szacowana jest na ok. 200, z czego ok. 40 to producenci specjalistycznego sprzętu górniczego. Największymi, najbardziej doświadczonymi i rozpoznawanymi (również poza Polską) oraz oferującymi najszerszy zakres produktów i usług, są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie grupy kapitałowe: Famur S.A., Kopex S.A., Fasing S.A. oraz Bumech S.A.

Dzisiejsza przewaga wielu zagranicznych firm nad polskimi w walce o nowe rynki zbytu tkwi w wielkości tych pierwszych. Krajowa branża maszyn i urządzeń górniczych jest bowiem wciąż bardziej rozdrobniona i zróżnicowana od amerykańskiej czy zachodnioeuropejskiej.

Połączenie Famur S.A. i Kopex S.A. wpłynęłoby dodatnio na ich możliwości finansowe,  handlowe i konstrukcyjne, a przez to pozwoliło na prowadzenie skuteczniejszej niż dotychczas rywalizacji o zagranicznego odbiorcę, co wobec niepewnych perspektyw krajowego górnictwa, jest optymalną ścieżką dalszego rozwoju tej branży.

Raport do pobrania

Dodatkowe informacje:
Nel Gwiazdowska
n.gwiazdowska@wei-org-pl.hostshop.cloud

Inne wpisy tego autora

Zafundujmy im solidny klej

Ludzie z Extinction Rebellion napisali jakiś czas temu do Sejmu jakiś list. Były w nim znów standardowe dla tej grupy żądania – organizacja jakiegoś panelu klimatycznego i podobne. Ponieważ zostali – całkiem słusznie – zignorowani, zorganizowali protesty w kilku miastach.