Recepta na służbę zdrowia w Polsce

Doceniasz tę treść?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

System ochrony zdrowia jest przedmiotem niekończących się debat. Niepokojące jest jednak to, że od wielu lat debatujemy nad podobnymi sprawami, a decyzji i reform brak. Brak również wyznaczenia kierunków koniecznych zmian, przez co wszyscy – pacjenci, inwestorzy, zarządzający placówkami ochrony zdrowia – poruszamy się w chaosie.

W odpowiedzi na obecny stan służby zdrowia powstał dokument przygotowany przez zespół Akademia Zdrowia 2030. Jest to materiał od dawna oczekiwany, będący de facto strategią na rzecz rozwoju optymalnego systemu zdrowia w Polsce. W zespole uczestniczyli przedstawiciele organizacji reprezentujących pacjentów, lekarzy, pracodawców oraz samorządów.

Pośród najważniejszych kierunków proponowanych zmian, autorzy raportu wskazują zmiany instytucjonalne, w tym powołanie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Chodzi o to, aby wyjść z silosowego zarządzania środkami na ochronę zdrowia. Obecnie, brak spójnej polityki wynika m.in. z rozdziału zadań i środków na dwa ośrodki władzy. Ponadto, w zakresie kontraktowania świadczeń, proponuje się podział na świadczenia krótkoterminowe (do 5 lat) i długoterminowe (na okres co najmniej 10 lat). Dzięki temu w systemie pojawią się narzędzia do planowania polityki zdrowotnej w oparciu o demografię, epidemiologię i infrastrukturę. Wprowadzenie kontraktów długoterminowych pozwoli również na stosowanie promes, dzięki czemu większym strumieniem dopłyną środki na inwestycje w infrastrukturę. W dokumencie wraca się również do zmian sposobu wykorzystania funduszu socjalnego. Wprowadzona zostaje możliwość dedykowania części środków z funduszu socjalnego na potrzeby zdrowotne pracowników. Inną ważną zmianą, jest reforma obejmująca lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. W założeniu, lekarze POZ mieliby mniejszą grupę pacjentów pod swoją opieką, ale jednocześnie ocena ich pracy miałaby charakter jakościowy (osiąganie celów profilaktyki). W ramach nowego systemu, wprowadzone zostają prywatne ubezpieczenia zdrowotne, których główną funkcją jest zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w systemie. Jest to niezbędny krok, gdyż z uwagi na potrzeby zdrowotne, infrastrukturalne i technologiczne, środki publiczne są niewystarczające.

Mam nadzieję, że dokument zespołu Akademia Zdrowia 2030, będzie podstawą racjonalnej polityki ochrony zdrowia w Polsce. Najwyższy czas, aby oderwać się od partykularnych interesów poszczególnych grup będących częścią sektora. Wszystkie zmiany i inicjatywy muszą skoncentrować się na pacjencie i jakości świadczeń zdrowotnych.


Tekst opublikowany w Pulsie Biznesu

Inne wpisy tego autora

Jak buduje się monopol na rynku aptecznym

Żaden sąd w Polsce nie wypowiedział się za likwidacją aptek. Nie mógłby nawet tego zrobić, ponieważ rolą sądu jest dokonywanie wykładni przepisów prawa, a nie sterowanie