Warsaw Coalition Meeting

Doceniasz tę treść?

Warsaw Coalition Meeting – cykliczne spotkania środowisk wolnościowych w Warszawie.

 

Celami spotkań są: wymiana informacji o działaniach podejmowanych przez uczestników Koalicji oraz pozyskiwanie partnerów do wybranych projektów. Podczas spotkań nie narzekamy, nie spieramy się, ale poszukujemy obszarów współpracy – budujemy koalicje.

Uczestnicy spotkań to osoby o przekonaniach wolnościowych, dla których wolny rynek, państwo prawa, wolność osobista i własność prywatne, to kluczowe idee. Udział w spotkaniu możliwy jest tylko na podstawie zaproszenia. Spotkania mają charakter off the record i odbywają się raz w miesiącu. Mówcami są sami uczestnicy. Podczas spotkania każdy uczestnik zabiera głos i prezentuje swoje działania i projekty podejmowane obecnie i planowane w najbliższej przyszłości.

Organizację spotkań koordynuje Warsaw Enterprise Institute, projekt realizowany jest w ramach międzynarodowej sieci Coalition Leaders Forum.

Idea tego typu spotkań zrodziła się w USA, pierwsze spotkanie zorganizował Americans for Tax Reform. Obecnie spotkania odbywają się regularnie w kilkunastu państwach, a w samej Ameryce spotkania koalicji organizuje się w 48 stanach.Międzynarodową sieć Coalition Leaders Forum koordynują Americans for Tax Reform oraz Atlas Economic Research Foundation.

Inne wpisy tego autora

Ta komisja jest zbędna!

Gdy Rosja próbuje wpływać na życie społeczno-polityczne w Polsce, nasze państwo powinno na to zdecydowanie reagować. Jednak powołana właśnie do istnienia Państwowa Komisja do spraw

[RAPORT] STAN GRY. POLSKA–GRUZJA

Prezentujemy „Stan Gry” – nasz cykl publikacji dotyczących współpracy gospodarczej Polski z państwami spoza UE. Każda z publikacji będzie przedstawiać aktualny stan relacji ekonomicznych z

[RAPORT] Zapłacą najubożsi

Od 2029 r. europejski system handlu emisjami CO2 (EU ETS) ma objąć także – obok przemysłu – ogrzewanie budynków mieszkalnych i transport prywatny. Warsaw Enterprise