Dynamizacja uwarunkowań bezpieczeństwa Polski dot. wojny na Ukrainie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Polska jest jednym z czterech dużych krajów europejskich niebędących mocarstwami. Status ten dzieli z Hiszpanią, Ukrainą i Rumunią. Pierwszą, jako zbyt odległą, wykluczamy z niniejszych rozważań. Nad Ukrainą Polska posiada przewagę tradycji państwowej, spoistości narodowej i członkostwa w NATO i w UE. Od Rumunii jest zaś niemal dwukrotnie większa. Wśród krajów Międzymorza nie ma więc państwa o potencjale równym polskiemu, zdolnego zastąpić Rzeczpospolitą w roli ośrodka konsolidacji regionu na bazie wspólnych interesów i wyzwań. Potencjał jest jednak tylko potencjałem, który dopiero należy przekuć w realną potęgę.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora

Czy polskie firmy podbiją Trójmorze?

Na poziomie politycznym Trójmorze to nośny koncept. Państwa regionu Europy Środkowej i Wschodniej – od Łotwy, przez Polskę po Chorwację, ale też Austrię – mają