Światowa Prezentacja Międzynarodowego Indeksu Praw Własności 2014

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Pozycja Polski w rankingu Międzynarodowego Indeksu Praw Własności 2014 to 36 miejsce na 97 badanych państw. W całym regionie Europy ŚrodkowoWschodniej i Azji Środkowej Polska zajęła trzecią pozycję. Łącznie Polska osiągnęła 6.1 punktów (w skali 10). Największy wzrost odnotowano w obszarze rejestracji własności (4%).

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora

Czy polskie firmy podbiją Trójmorze?

Na poziomie politycznym Trójmorze to nośny koncept. Państwa regionu Europy Środkowej i Wschodniej – od Łotwy, przez Polskę po Chorwację, ale też Austrię – mają