Koszty zaniechania prywatyzacji. Ile polski podatnik płaci za Kompanię Węglową?

Poniższa analiza zawiera syntetyczny opis najbardziej newralgicznych zagadnień, związanych z przebiegiem procesów prywatyzacyjnych w Polsce oraz próbę opisu ich konsekwencji w postaci omówienia nieefektywnego ekonomicznie zarządu spółkami Skarbu Państwa, przedstawionego na przykładzie Kompanii Węglowej S.A.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora

Ta komisja jest zbędna!

Gdy Rosja próbuje wpływać na życie społeczno-polityczne w Polsce, nasze państwo powinno na to zdecydowanie reagować. Jednak powołana właśnie do istnienia Państwowa Komisja do spraw

[RAPORT] STAN GRY. POLSKA–GRUZJA

Prezentujemy „Stan Gry” – nasz cykl publikacji dotyczących współpracy gospodarczej Polski z państwami spoza UE. Każda z publikacji będzie przedstawiać aktualny stan relacji ekonomicznych z

[RAPORT] Zapłacą najubożsi

Od 2029 r. europejski system handlu emisjami CO2 (EU ETS) ma objąć także – obok przemysłu – ogrzewanie budynków mieszkalnych i transport prywatny. Warsaw Enterprise