Krzywa Laffera

Krzywa Laffera. Rzecz o tym jak obniżki stawek podatkowych mogą skutkować zwiększeniem wpływów podatkowych i vice versa

Mogłoby się wydawać, że obniżki podatków powodują zmniejszenie dochodów państwa. Praktyka nie potwierdza jednak tego, wydawałoby się logicznego, założenia, czego najlepszym przykładem jest historia obniżek podatków w różnych krajach. Z drugiej strony podnoszenie podatków nie wpływa bynajmniej na zwiększenie dochodu skarbu państwa. Dlaczego tak się dzieje? Na podatki musimy patrzeć z punktu widzenia wysokości stawek podatkowych, a w przypadku podatków dochodowych często także progów podatkowych – a więc skali podatkowej, oraz stosunku podatników do państwa i skuteczności organów podatkowych. Na potwierdzenie tej tezy przywoływane są obliczenia zależności pomiędzy wysokością stopy podatkowej i wielkością wpływów podatkowych państwa, zwane „Krzywą Laffera”.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora