Prawne aspekty produkcji i obrotu żywnością

Prawne aspekty produkcji i obrotu żywnością na małą skalę w krajach europejskich

Podstawowymi aktami prawnymi w zakresie produkcji i obrotu żywnością na terenie Unii Europejskiej są trzy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE: nr 178/20021 (ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego); nr 852/20042 (określające ogólne zasady higieny środków spożywczych); nr 853/20043 (konkretyzujące zasady higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia
zwierzęcego.

Z racji swego charakteru prawnego akty te obowiązują bezpośrednio, co oznacza, że nie jest wymagana (a w zasadzie jest wręcz zabroniona) implementacja rozporządzenia do krajowego porządku prawnego – w formie np. ustawy – w każdym z państw członkowskich UE.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora

Ta komisja jest zbędna!

Gdy Rosja próbuje wpływać na życie społeczno-polityczne w Polsce, nasze państwo powinno na to zdecydowanie reagować. Jednak powołana właśnie do istnienia Państwowa Komisja do spraw

[RAPORT] STAN GRY. POLSKA–GRUZJA

Prezentujemy „Stan Gry” – nasz cykl publikacji dotyczących współpracy gospodarczej Polski z państwami spoza UE. Każda z publikacji będzie przedstawiać aktualny stan relacji ekonomicznych z

[RAPORT] Zapłacą najubożsi

Od 2029 r. europejski system handlu emisjami CO2 (EU ETS) ma objąć także – obok przemysłu – ogrzewanie budynków mieszkalnych i transport prywatny. Warsaw Enterprise