Światowa Prezentacja Międzynarodowego Indeksu Praw Własności 2014

Pozycja Polski w rankingu Międzynarodowego Indeksu Praw Własności 2014 to 36 miejsce na 97 badanych państw. W całym regionie Europy ŚrodkowoWschodniej i Azji Środkowej Polska zajęła trzecią pozycję. Łącznie Polska osiągnęła 6.1 punktów (w skali 10). Największy wzrost odnotowano w obszarze rejestracji własności (4%).

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora