Dzień: 30 kwietnia, 2015

Unia energetyczna – idea niemożliwa do zrealizowania

Wiosną 2014 r. Donald Tusk w swoim artykule w Financial Times „Zjednoczona Europa może położyć kres dławiącemu uściskowi energetycznemu Rosji” przedstawił postulat powstania Unii Energetycznej, funkcjonującej w ramach Wspólnoty Europejskiej. Postulat ten faktycznie pojawił się w dokumentach Komisji i Rady Europejskiej. Nie jest już jednak tym czym był pierwotnie. Co więcej jeżeli Polska nadal chce wynieść z tego projektu jakieś korzyści powinna przygotować się na długą i ciężką walkę.Tym bardziej, że w obliczu agresywnej polityki rosyjskiej projekt stał się tym bardziej pożądany, jako geostrategiczne zabezpieczenie polskich interesów.