Dzień: 20 lipca, 2015

Dajcie mi urzędnika, a poruszę ziemię

Wojna z dopalaczami, ze śmieciówkami, z niskimi pensjami, z drogim węglem, ze szwajcarskimi frankami, z in vitro, z bramkami na autostradach i z mieszkaniami dla młodych. Premier Kopacz nie ustaje w wierze we wszechmogące państwo. Czuje,

Euro über alles

Euro-oligarchowie lubią powtarzać, że „Koniec euro to koniec Europy”. Należałoby doprecyzować – chodzi o Euro-biurokrację i cały misterny system regulacji, w którym rozpuszcza się integralność narodowa każdego z państw stowarzyszonych Porozumienie z Grecją