Dzień: 30 lipca, 2015

Sięgać, gdzie wzrok nie sięga

Wczoraj jeszcze wytrzymałem, ale dziś już nie dam rady skorzystać z szansy, żeby siedzieć cicho – jak radził nam onegdaj prezydent Republiki Francuskiej Jacques Chirac. W nawale pośmiertnych wspomnień o Janie Kulczyku, który „sięgał gdzie wzrok nie sięga” też coś sobie przypomniałem.