Dzień: 14 października, 2015

Polski dług publiczny

Niniejsze opracowanie ma za swój cel syntetyczne ujęcie problematyki długu publicznego poprzez analizę regulacji konstytucyjnych i ustawowych (zawartych w ustawie o finansach publicznych) oraz opis

Polski dług publiczny jednym z największych wyzwań najbliższych lat

Kryzys obsługiwalności długu publicznego w Polsce przypadnie na lata 2020-2030, a w jego konsekwencji nastąpi skokowa podwyżka podatków – to jedna z głównych tez zaprezentowanych podczas konferencji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, której towarzyszyła publikacja Raportu „Polski dług publiczny jako jedno z największych wyzwań najbliższych lat”.