Dzień: 17 listopada, 2015

Walka z terroryzmem może zaszkodzić polskim interesom

Francja uznała się za zaatakowaną i wystąpiła o pomoc do państw członkowskich UE powołując się na traktat lizboński.Zgodnie z tym dokumentem UE przejęła obowiązki zlikwidowanej Unii Zachodnioeuropejskiej, czyli paktu obronnego Europy, który nigdy nie wyszedł poza ramy formacji papierowej. Unia znalazła się więc w stanie wojny z państwem islamskim, choć to instytucja jak najmniej nadająca się do takich zadań. Ten obrót spraw może odbić się niekorzystnie na polskich interesach, bowiem koncentruje uwagę Europy na Bliskim Wschodzie oraz terroryzmie, a potencjalnym zagrożeniem dla Polski jest Rosja i jej agresywne poczynania. Nowy rząd będzie miał dużo pracy, by nie dopuścić do zniknięcia rosyjskiego zagrożenia z europejskiego horyzontu, do przyzwolenia UE i USA na moskiewską strefę wpływów obejmującą Ukrainę w zamian za pomoc w walce z PI.

Tani roaming w Unii ostatecznie zatwierdzony

Zgodnie z przyjętym dokumentem od 15 czerwca 2017 r. za rozmowy, wysyłanie wiadomości i korzystanie z internetu przebywający w innym kraju UE Polak zapłaci nie więcej, niż gdyby korzystał z tych usług w kraju.

Hong Kong’s accession to the Trans-Pacific Partnership

Recently, 12 countries, including the United States, Japan, Singapore and Australia, reachedan agreement on the formulation of the Trans-Pacific Partnership (TPP). The combined gross domestic product (GDP) of these countries accounts for 40 per cent of the world’s GDP.

ASEAN set to become next global economic powerhouse

Established to promote collaboration, peace and stability among its members, The Association of South East Asian Nations (ASEAN) has been in existence since 1967. However, this December marks a significant step in its economic development with the creation of the ASEAN Economic Community (AEC). The advent of the AEC brings not only a master plan for regional economic integration but the likely realisation of ASEAN’s exceptional potential both as a low-cost manufacturing hub and an importer of consumer goods.

No way, Norway!

The Economist discussed recently the necessary ‘devolution’ of the Scandinavian model in Norway, following similar trends in Sweden and Denmark. The article makes several good points about the effects of bureaucratization and high-tax welfare on entrepreneurship and corporate culture in a country where the government owns 40% of the stock market and employs 33% of the workforce (almost double the percentage in OECD countries). 

Tragic Story of Slovakian Declining Competitiveness

In the most recent ranking of the World Economic forum, which compares the competitiveness of 140 countries around the world, Slovakia ranked 67th. Since we ranked 8 places higher the year before, the media presented this as positive news. If we, however, look at the long-term evolution of the Slovak economy’s competitiveness not only in this, but in other rankings, we realize that the picture we are looking at is drastically different. What becomes apparent is a tragic story of a dramatic decline in our competitiveness.

Destabilization of Polish Public Finance Instead of Reforms

In the end of September 2015 Civil Development Forum (FOR) organized press conference to inform about the 5th anniversary of the public debt clock located in the city center of Warsaw. In Poland, public expenditures have significantly exceeded revenues for many years. This, in turn, led to higher public debt.