Niech żyje Edward Gierek!

Doceniasz tę treść?

Ukazała się książka Pawła Bożyka „Apokalipsa według Pawła”. Z wiodącą tezą, że oto III RP zrujnowała świetnie funkcjonujący PRL!!! Dawno nie widziałem czegoś równie kłamliwego.

Co ciekawe te brednie starego komucha i kłamcy, w dodatku, na usługach Związku Sowieckiego zaczynają cieszyć się pewną popularnością w gronie patriotycznie nastawionej młodzieży. To ta młodzież, która komunizmu nie pamięta i otwiera szeroko oczęta mówiąc: „Stary, nie ściemniaj, w całym markecie tylko ocet?”.

Przyjrzyjmy się zatem cyfrom. „Jeśli nie jesteś w stanie czegoś opisać liczbami, to nie jesteś w stanie powiedzieć o tym nic istotnego” – jak mawiał Lord Kelvin i wiedział co mówi.

 

1989

2014

ŚREDNIE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE (W DOLARACH)[1]

27,6

1080

PKB PER CAPITA (W DOLARACH)[2]

1,768

14,378

PRZECIĘTNA POWIERZCHNIA MIESZKANIA (W M2)[3]

59,4

75,8

LICZBA OSÓB NA 1 MIESZKANIE

3,42

2,8

MIESZKANIA NA WSI WYPOSAŻONE W CENTRALNE OGRZEWANIE (JAKO % OGÓŁU MIESZKAŃ NA WSI)

41

78,7

LICZBA ZAREJESTROWANYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA 1000 MIESZKAŃCÓW[4]

125

599

LICZBA ABONENTÓW TELEFONII STACJONARNEJ LUB KOMÓRKOWEJ [5]

3 121 400

57 300 000

ODSETEK OSÓB OCENIAJĄCYCH WARUNKI MATERIALNE SWOJEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO JAKO ZŁE (JAKO % OGÓŁU)[6]

40

15[7]

CZĘŚĆ DOCHODU GOSPODARSTWA DOMOWEGO POZOSTAŁA DO DYSPOZYCJI PO ODJĘCIU WYDATKÓW NA ŻYWNOŚĆ, NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ODZIEŻ I UŻYTKOWANIE MIESZKANIA (JAKO % CAŁOŚCI DOCHODÓW)[8]

32,6

50,2

KORZYSTAJĄCY Z NOCLEGÓW (BEZ POKOI GOŚCINNYCH I KWATER AGROTURYSTYCZNYCH)[9]

10 111 700[10]

22 818 800[11]

 

A co tam w biznesie?

 

1989

2014

LICZBA BANKÓW[12]

18 (państwowych)

631 (przede wszystkim prywatnych)

LICZBA MIKRO PRZEDSIĘBIORSTW[13]

517 000

1 724 400[14]

UDZIAŁ SEKTORA USŁUG W PKB (W %)[15]

37,2

64,3

ROCZNA STOPA INFLACJI CPI (W %)[16]

351

0

 

 

Kiedyś też u mnie w firmie ktoś przyniósł kartkę na buty. Zrobiło się że tak powiem zbiegowisko publiczne. No i jedna z tej przemądrzałej młodzieży mówi: „No kiedyś to przynajmniej buty za darmo były!” Prostuje: „One nie były za darmo!” – „Jak nie za darmo??? – otwiera szeroko oczęta Paniusia – to po co kartki???”. Zapostuluje zatem do Bożyka, żeby zamiast wypisywać te brednie opublikował swoją kolekcję kartek na buty, wołowe z kością lub na wódkę (można było wymienić na wyrób „czekoladopodobny”). Wszak to było wasze szczytowe osiągnięcie i nie powinniście się wstydzić.[1] Źródło danych dot. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za dany rok: http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=3381. Wskaźnik za rok 1989 został obliczony wg średniego kursu dolara na wolnym rynku, za rok 2014 z kolei wg średniego kursu dolara w grudniu, zgodnie z danymi z witryny: http://www.nbp.pl/home.aspx?navid=archa&c=/ascx/tabarch.ascx&n=a252z141231 

[3] Dane dot. warunków mieszkaniowych zaczerpnięte z opracowania GUS „Polska 1989 – 2014”, dostępnego w Internecie pod adresem: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/13/1/13/oz_polska_1989-2014.pdf oraz z notatki informacyjnej GUS „Sytuacja gospodarstw domowych w 2014 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych” dostępnej w Internecie pod adresem: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/3/14/1/sytuacja_gospodarstw_domowych_w_2014.pdf 

[4] Dane za rok 1989 zaczerpnięte z opracowania „Polska 1989 – 2014”, za rok 2014 z witryny http://m.wyborcza.biz/biznes/55,106501,18140426,,,,18140732.html 

[5] Dane za rok 1989 zaczerpnięte z odpowiedzi ministra Tomaszka Szyszko na interpelację poselską z roku 2000, tekst odpowiedzi dostępny w Internecie pod adresem: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ3.nsf/main/0941E8D6; dane za rok 2014 zaczerpnięte z witryny: http://www.telix.pl/artykul/rynek-mno-po-trzech-kwartalach-2014-kto-ma-3-691-mln-kart-sim?-3,64726.html 

[7] Dana dotyczy ostatniego kwartału roku 2013.

[8] Dane za rok 1989 zaczerpnięte z artykułu autorstwa Dr Elżbiety Inglot – Brzęk, pt. „Społeczno – ekonomiczne procesy modernizacji gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemowej”, dostępnego w Internecie pod adresem: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt17/19.pdf; dane za rok 2014 zaczerpnięte z opracowania „Polska 1989 – 2014”

[9] Dane za „Polska 1989 – 2014”

[10] Dane za rok 1990

[11] Dane za rok 2013

[12] Dane za rok 1989 zaczerpnięte z witryny: http://liberte.pl/polska-przedsiebiorczosc-poszukiwanie-sciezek-rozwoju/; dane za rok 2014 zaczerpnięte z Raportu o sytuacji banków w Polsce 2014, dostępnego w Internecie pod adresem: http://www.knf.gov.pl/Images/Raport_o_sytuacji_bankow_12_2014_tcm75-41472.pdf 

[13] Dane za rok 1989 zaczerpnięte z analizy „Polska transformacja – od niepewności do sukcesu”, dostępnej w Internecie pod adresem: http://napedzamyprzyszlosc.pl/files/publikacje/2014/Book_TRANSFORMACJA_10-15-25_FINAL.pdf 

[14] Dane za rok 2012, zaczerpnięte z Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 – 2013, dostępnego w Internecie pod adresem: https://www.parp.gov.pl/files/74/75/76/21788.pdf 

[15] Dane dot. roku 1989 za: http://discussionpapers.rkk.hu/index.php/DP/article/viewFile/2380/4454 , dane dot. roku 2014 za CIA The World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html 

Inne wpisy tego autora

Czemu z Polską można robić co się chce?

W 2018 roku Francja wypowiedziała Polsce wojnę handlową i zaczęła systemowo prześladować polskie firmy we Francji, oczywiście szermując przy tym całym wachlarzem szczytnych haseł, o

Polexit w 9 krokach

 Z coraz większą litością i zażenowaniem patrzę na różne opinie dotyczące tzw. Polexitu.  Niby powszechne jest, że jak aktor czy kompozytor wypowiada się w sprawach