Polski dług publiczny

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Niniejsze opracowanie ma za swój cel syntetyczne ujęcie problematyki długu publicznego poprzez analizę regulacji konstytucyjnych i ustawowych (zawartych w ustawie o finansach publicznych) oraz opis europejskich standardów obliczania wysokości długu publicznego.
Na podstawie zgromadzonych danych statystycznych, zaprezentowany zostanie stopień zadłużenia państwa polskiego – w różnych ujęciach: od najbardziej kompleksowych, po te najbardziej optymistyczne, czyli obejmujące najmniejszy zakres zobowiązań. Opisane zostaną sposoby, w jakie kolejne rządy regularnie omijają problem wysokości długu publicznego, stosując różnego rodzaju sztuczki księgowe i zabiegi polityczne. Zasygnalizowana zostanie bezpośrednia więź między kryzysem polskiego systemu emerytalnego, a wysokością zadłużenia.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora

Nieczęsto, ale słuchają!

Podpisane wczoraj (20 stycznia br.) przez Ministra Rolnictwa rozporządzenie ws. prowadzenia schronisk dla zwierząt realizuje część z postulatów, które przedstawiliśmy w petycji z lipca 2021