Badanie dot. posiadania dzieci i polityki prorodzinnej

Badanie postaw i przekonań Polaków dotyczących posiadania dzieci i polityki prorodzinnej

Badanie zostało zrealizowane w styczniu 2015 roku przez Dom Badawczy Maison na zlecenie Warsaw Enterprise Institute. Badanie zostało przeprowadzone metoda CAWI na próbie 1078 osób – dorosłych Polaków na Panelu Badawczym Ariadna. Próba była ogólnopolska, reprezentatywna ze względu na płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora