Dzień: 1 września, 2016

Zatrzymać korporacje, zanim będzie za późno

Globalizacja i rewolucja technologiczna powoli zaczyna stwarzać coraz większe zagrożenia dla świata liberalnej demokracji, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni na Zachodzie oraz w Polsce (w Polsce