Dzień: 29 września, 2016

Kosztowne uprawnienia zawodowe

Kosztowne uprawnienia zawodowe. Propozycja reformy systemu kształcenia Poniższy raport zawiera propozycję istotnej reformy systemu nadawania licencji zawodowych. Według naszej diagnozy, obecny model dyskryminuje ekonomicznie młodych

Straszenie Trumpem

Z pewnym rozbawieniem słucham ostrzeżeń publicystów upatrujących w Trumpie agenta rosyjskich interesów i zwiastuna europejskiej katastrofy. W zeszłym tygodniu Rosja zbombardowała dwa kolejne szpitale w Syrii, dokonała kolejnych włamań do telefonów sztabów wyborczych w Ameryce i przesłała posiłki zbrojne na front ukraiński. W odpowiedzi, prezydent USA, ten demokratyczny jastrząb – sumienie wolnych narodów… nie było żadnej odpowiedzi.

Kosztowne uprawnienia. Reforma systemu nadawania licencji zawodowych według Warsaw Enterprise Institute

Proces uzyskiwania uprawnień zawodowych trzeba przenieść z samorządów i organizacji zawodowych do szkół zaś ukończenie zawodówki, technikum czy uczelni powinno kończyć się uzyskaniem licencji, pozwalającej wykonywać wyuczony zawód zaraz po opuszczeniu murów placówki – wynika z raportu o szkolnictwie opracowanego przez Warsaw Enterprise Institute. Dotychczasowe, monopolistyczne praktyki prywatnych instytucji i samorządów branżowych, pobierających wysokie opłaty za prawo do wykonywania zawodu, są jedną z przyczyn alarmującego bezrobocia, niskich zarobków wśród młodych ludzi i co za tym idzie rosnącej migracji specjalistów na Zachód.