Dzień: 17 października, 2016

Czy Polska może być krajem neutralnym?

Odpowiedź na tytułowe pytanie jest prosta i oczywista – nie może. Jest też podzielana przez główne siły polityczne, więc jakby nie ma o czym pisać. Niemniej od pewnego czasu różnej maści kibolstwo polityczne spod znaku „Ruchu Narodowego” czy Kukiza, najprawdopodobniej z niewiedzy i ignorancji, sączy patriotycznej młodzieży różne brednie do głowy i to wymaga reakcji.