Dzień: 15 grudnia, 2016

500 +, czas na dobrą zmianę

Mój znajomy milioner narzekał, ile to formalności trzeba dopełnić, aby otrzymać 500+. Fakt, ma czwórkę dzieci, ale z różnych związków, więc urząd się czepiał o to, kto sprawuje nad nimi realną opiekę. Ów znajomy sprawą zajął się teraz, bo wcześniej mu się nie chciało zadbać o te groszowe dla niego przychody. W poznanej mi latem Włodawie, przy granicy z Białorusią, dowiedziałem się, że 500+, dla mieszkańców tej małej miejscowości, to wybawienie i szansa na w miarę godne życie. Pracują teraz celowo na czarno, by pobierać 500 zł. Pora na rewizję tego programu.