Dzień: 19 grudnia, 2016

Raport Otwarcia – Bilans Roku 2017

Stoją przed nami w Polsce trzy istotne wyzwania: 1. dogonić w rozwoju materialnym społeczeństwa bardziej rozwinięte, 2. uniknąć kryzysu zadłużenia, a pozyskać z zewnątrz kapitały

Raport otwarcia – bilans roku według WEI

Tradycyjnie na koniec roku Warsaw Enterprise Institute prezentuje „Raport otwarcia – bilans roku”,  czyli realny rozwój Polski mierzony trzema wskaźnikami – (i) tempo w jakim doganiamy najwyżej rozwinięte społeczeństwa Europy, (ii) zagrożenie kryzysem nadmiernego zadłużenia i (iii) atrakcyjność Polski jako miejsce do zakładania rodziny i pracy. Według tegorocznego wydania, które zostało zaprezentowane 19 grudnia, odczyt miar wyzwań cywilizacyjnych stojących przed Polską należy traktować z umiarkowanym pesymizmem.

Memento

„Ustroje padają nie dlatego, że są złe, okrutne czy niesprawiedliwe; padają, ponieważ bankrutują” – twierdził Cyril Northcote Parkinson. I miał rację.