Dzień: 29 grudnia, 2016

Pożytki z czytania Flawiusza i Brzechwy

Tocząc spory wewnętrzne wydajemy się być kompletnie nieprzygotowani na to, co może przyjść z zewnątrz. Ktoś powinien rozpocząć wielką dyskusję na te tematy i otwarcie przedstawić ją Polakom. Skoro nie politycy, to może instytucje ekspertów jak WEI i największe polskie przedsiębiorstwa. Niech wykuwają plany, strategie, opracowują drogi ewakuacji i projekty zapór antyogniowych. To zadanie dużo poważniejsze niż ustalanie, kto i pod jaką paprotką głosował nad budżetem.