Policja wejdzie w VAT? Kontrowersyjne przepisy

Policja wejdzie w VAT? Kontrowersyjne przepisy

Doceniasz tę treść?

Zapisy o zmianie systemu zwrotu VAT znalazły się w projekcie zmian ustawy o podatku od towarów i usług zgłoszonym przez rząd. To co budzi najwięcej emocji to wprowadzenie uprawnienia dla policji i innych służb oraz prokuratora generalnego o wstrzymanie zwrotu podatku VAT. W przypadku wpłynięcia takiego wniosku naczelnik urzędu skarbowego będzie rozstrzygał czy wstrzymać zwrot podatku.

O ile sama idea „walki o VAT” jest jak najbardziej słuszna, bo skala wyłudzeń jest gigantyczna, to same zapisy są kontrowersyjne. Problemem jest brak kryteriów dotyczących uzasadnienia kierowanego do skarbówki. To rodzi obawę, że jakość tych uzasadnień może być bardzo różna. W wielu przypadkach mogą to być uzasadnienia zbyt ogólne, wyprzedzające „twarde ustalenia”.

W każdym przypadku brak zwrotu VAT dla uczciwego podatnika zdestabilizuje jego sytuację finansową, podniesie koszty prowadzenia firmy z powodu wzrostu kosztów pozyskiwania kapitału. W skrajnych przypadkach takie wnioski mogą uderzać w firmy, destabilizując ich sytuację finansową. 

Dlatego lepiej by było, gdyby w ustawie znalazły się kryteria stosowania takich wniosków. To może być limit kwotowy, to może być uprawdopodobnienie podejrzenia na podstawie wiarygodnych danych z przeszłości. Dlatego sam projekt – może budzić wątpliwości. A bez kryteriów stosowania – budzi nie tylko wątpliwości, ale też obawy.
Pytanie czy uda się proponowane zapisy zmienić w czasie prac legislacyjnych. W tym przypadku taka zmiana jest naprawdę konieczna.

 

Zapis z projektu rządowego (druk sejmowy nr 965)

Naczelnik urzędu skarbowego przedłuża podatnikowi termin zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w ust. 2, 5a i 6, na podstawie żądania zgłoszonego przez Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym postępowaniem na okres wskazany w żądaniu, nie dłuższy niż 3 miesiące. Żądanie zawiera uzasadnienie. 

Inne wpisy tego autora

Urzędnik da umowę o pracę? Jest taki projekt

Czy urzędnik będzie decydował o kształcie umowy między przedsiębiorcą a jego współpracownikiem/pracownikiem? Państwowa Inspekcja Pracy chciałaby takich rozwiązań. Osobiście wolę, by spory pracownik–pracodawca rozstrzygał jednak