Mieszkanie+. Jak nie zapłacić ani jednego czynszu. Poradnik

Doceniasz tę treść?

Jedną z przyczyn ucieczki 2,5 mln młodych ludzi z Polski jest sytuacja na rynku mieszkań na wynajem. Rynek w dużych polskich miastach jest płytki, tanich mieszkań nie ma, a relacja zarobki/cena wynajmu w Warszawie, Wrocławiu czy Poznaniu w porównania do Bristol, Southampton czy przedmieść Glasgow jest zdecydowanie niekorzystna dla dużych polskich miast.

Rynek jest płytki bo nikt przy zdrowych zmysłach nie inwestuje w budowę mieszkań na wynajem. A byłoby z czego – na kontach firm leży 270 mld złotych. Nawet 10% tej kwoty zainwestowane w budowę mieszkań na wynajem to 10-11 milionów metrów kwadratowych mieszkań, jakieś minimum 300 tysięcy lokali. Ale nie zostanie zainwestowane!

Przyczyną jest w zasadzie kryminalizacja czynności wynajmowania mieszkań ludziom. Na mocy art. 11 ust. 10 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, właściciel może „z ważnych przyczyn”, wytoczyć powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego z najemcą i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia co do terminu i warunków rozwiązania stosunku. Art. 14 ust. 6 ustawy – jeżeli sąd przyzna lokatorowi prawo do lokalu socjalnego (a nie może nie przyznać go np. kobiecie w ciąży, czy osobie posiadającej status bezrobotnego), musi jednocześnie nakazać wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Zgodnie z art. 16 z kolei, wyroków nakazujących opróżnienie lokalu nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca, chyba że wskazano lokal, do którego ma nastąpić przekwaterowanie.

Ale to jeszcze nic – niepłacącemu lokatorowi nie można odciąć prądu, ogrzewania czy wody! Za to to już kryminał! 3 lata! Art. 191 par. 1a kodeksu karnego, zgodnie z którym ten, kto w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, stosuje przemoc uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego, podlega karze do trzech lat pozbawienia wolności!. Warto podkreślić wyraz „zajmowanego” – nie jest napisane, że trzeba mieć do tego lokalu jakikolwiek tytuł, wystarczy go zajmować!

I teraz tradycyjnie – rząd rozwiązuje problemy, które sam stworzył i uruchamia program Mieszkanie+. Obawiam, że ten program może się źle skończyć. Chyba, że jesteśmy najuczciwszym narodem na ziemi. Mieszkałem w USA – gdyby tam było podobne prawo, obawiam się, że żaden lokator rządowego mieszkania nie zapłaciłby ani jednego czynszu!

Już widzę tych dzielnych urzędników odcinających prąd niepłacącemu lokatorowi pod groźba kary 3 lat więzienia! Przy wynajmie Obywatel – obywatel działa to jakoś na prawie zwyczajowym – przytłaczająca większość lokatorów sama czuje, że jak nie płaci to musi opuścić lokal. A co się stanie jest wynajmowane będzie „niczyje” państwowe?

Jaja będą z tym Mieszkaniem+!

Inne wpisy tego autora

Czemu z Polską można robić co się chce?

W 2018 roku Francja wypowiedziała Polsce wojnę handlową i zaczęła systemowo prześladować polskie firmy we Francji, oczywiście szermując przy tym całym wachlarzem szczytnych haseł, o

Polexit w 9 krokach

 Z coraz większą litością i zażenowaniem patrzę na różne opinie dotyczące tzw. Polexitu.  Niby powszechne jest, że jak aktor czy kompozytor wypowiada się w sprawach