Przyszłość polskiej nauki

Przyszłość polskiej nauki – potencjał i bariery współpracy nauki z biznesem

W ostatnim czasie coraz więcej mówi się na temat zbliżenia nauki do praktyki, zarówno jeśli chodzi o system edukacji na poziomie wyższym (akademickim), jak również o prace badawcze prowadzone przez naukowców. Oczekiwanie tego kierunku zmian jest typowe nie tylko dla Polski, jest to trend od lat zauważalny na świecie. Unia Europejska od dawna dostrzega nie tylko wartość, ale i konieczność mariażu nauki z biznesem, o czym świadczą wytyczne dla instytucji edukacji wyższej (HEIs), które rekomendują aby współpraca i partnerstwo z biznesem były kluczową aktywnością tych instytucji.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora