Dzień: 16 lipca, 2017

Wygaszanie kadencji 2030

2030 Nadal obowiazuje nasza wiekopomna Konstytucja z 1997 roku, której nikomu nie udało się zmienić, ani uchwalić nowej. Zaś ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Trybunale Stanu