Dzień: 10 sierpnia, 2017

Repertorium dóbr zrabowanych w PRL

Repertorium dóbr zrabowanych w PRL. Majątki, fabryki i manufaktury skonfiskowane po 22 lipca 1944 roku. Województwo lubelskie.   POBIERZ

Puste ławy, pełne Tworki

PSL przygotowuje projekt ustawy, w myśl której kandydaci na posłów i senatorów przejść muszą badania lekarskie pod kątem zaburzeń psychicznych. Ławy obu izb parlamentu mogą pozostać puste. Już samo pchanie się do Sejmu czy Senatu można bowiem uznać za wyraźny objaw choroby psychicznej . Dlaczego: