Dzień: 8 września, 2017

Europa po staremu

O naiwni my, co sądziliśmy, że Brexit będzie lekcją pokory dla Europy. Wierzyliśmy, że trauma pierwszej secesji Zjednoczonej Europy stworzy przestrzeń dla narodowego pluralizmu i