WEI apeluje o zniesienie obowiązku nanoszenia banderol na butelki z winem

Doceniasz tę treść?

Warsaw Enterprise Institute zaleca jak najszybsze zwolnienie przedsiębiorców i importerów wina z obowiązku nanoszenia papierowych znaków akcyzy, tak jak ma to miejsce w przypadku piwa oraz jak jest to planowane w stosunku do cydrów. Eksperci dostrzegają korzyści takiego rozwiązania dla polskiej gospodarki.

 

Polska jest jednym z ostatnich Państw Unii Europejskiej, w których stosuje się archaiczny i kosztowny system papierowych znaków akcyzy. Oprócz znacznych kosztów finansowych, które mają realny wpływ na cenę butelki wina i ograniczają dostęp do dobrych jakościowo produktów, przedsiębiorcy muszą mierzyć się z długą listą biurokratycznych czynności i wymogów formalnych. System ten jest uciążliwy zwłaszcza dla małych i średnich firm, które nie dysponują takimi zasobami i wsparciem logistyczno-prawnym, co międzynarodowe koncerny czy firmy handlowe. Zniesienie obowiązku banderolowania win da nam szansę na wykorzystanie pozytywnych trendów gospodarczych, w szczególności rosnącego zainteresowania Polaków tym segmentem, a także na rozwój polskiego winiarstwa. Otworzy nowe możliwości dla drobnych importerów, w dużej mierze małych i średnich, rodzinnych firm. Tym samym zwiększając wpływy do budżetu z tytułu akcyzy, VAT i podatków dochodowych.

Rynek alkoholowych napojów winiarskich w Polsce stanowi stosunkowo niewielką część rynku napoju alkoholowych. Wielkość polskiego rynku win gronowych w 2016 roku szacowana jest na ok. 135 mln litrów o łącznej wartości 2,46 mld zł. Co więcej, sektor ten wykazuje stabilne tendencje wzrostowe.  Według szacunków działa na nim ponad 800 importerów. Co warto podkreślić, w przeciwieństwie do alkoholi wysokoprocentowych i piw, niemal całość win gronowych obecnych na polskim rynku pochodzi z importu i wymiany wewnątrzwspólnotowej.

Polska jest jednym z niewielu państw członkowskich Unii Europejskiej, w których istnieje obowiązek oznaczania win znakiem akcyzy, czyli papierową banderolą. Do tej grupy poza Polską zaliczają się tylko trzy z dwudziestu ośmiu państw wspólnoty: Litwa i Łotwa, z systemami zbliżonymi do naszego oraz Węgry, gdzie jednak banderolowane jest jedynie wino sprzedawane w opakowaniach o pojemności powyżej 2l a wino stołowe jest objęte zerową stawką akcyzy. Ostatnim krajem, który zniósł obowiązek nakładania akcyzy w Europie była Grecja. Przed nią z akcyzy zrezygnowała Chorwacja, Portugalia, Bułgaria, Luksemburg, Hiszpania, Słowenia, Włochy i Cypr. W większości wymienionych państw, system banderol nie gwarantował pełnej kontroli i wpływu  z akcyzy, generował natomiast ogromne koszty administracyjne i osłabienie konkurencyjności rynku.

Wokół dyskusji na temat banderolowania win w Polsce narosło szereg mitów. Nieprawdą jest, że nastąpi znaczący wzrost tzw. szarej strefy w sektorze winiarskim, ponieważ nie jest to atrakcyjny obszar dla tego typu działalności. Kolejną przesłanką potwierdzającą tę tezę, jest brak rozwoju tzw. szarej strefy na rynku piwa, mimo zwolnienia od obowiązku banderolowania. Wbrew istniejącym opiniom, banderola nie jest znakiem jakości. Skuteczna kontrola jakości nie wymaga istnienia znaków akcyzy. Zajmują się nią nie Urząd Celno-Skarbowy a instytucje takie jak Sanepid czy Wojewódzkie Inspekcje Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, które sprawdzają również produkty nieakcyzowe. Ponadto banderola nie gwarantuje, że wino sprzedawane w banderolowanych butelkach jest oryginalnym produktem firmy, czy winnicy, której nazwa widnieje na etykiecie.

Warsaw Enterprise Institute rekomenduje jak najszybsze zniesienie obowiązku  nanoszenia banderol na butelki z winem. Pozwoli to obniżyć próg wejścia na ten rynek zwłaszcza dla niewielkich krajowych przedsiębiorstw, zwiększy konkurencję i dostępność dobrych jakościowo produktów. Pozwoli zwiększyć zatrudnienie i inwestycje w branży, w efekcie poprawy kondycji wszystkich uczestników rynku.

Dobrym rozwiązaniem będzie wprowadzenie dwuletniego zawieszenia obowiązku banderolowania win, jako okresu przejściowego, w którym zbadany będzie wpływ usunięcia banderol na importerów, szarą strefę, ściągalność podatku akcyzowego oraz sytuację na rynku. Pierwszy rok przedsiębiorcy spędzą na dostosowywaniu się do zmian i wdrażanie uproszczonych modeli biznesowych pozbawionych uciążliwego procesu banderolowania win. W drugim roku trwania pilotażu obserwacja rynku umożliwi określenie skutków wycofania banderol na wino w polskich realiach. W przypadku gdy pilotaż wywrze korzystny wpływ na kondycję rynku win i jego uczestników uzasadnione będzie przekształcenie go w stały element polskiego prawa.

Po publikacji raport WEI Wiceminister Rozwoju Jadwiga Emilewicz powiedziała, że Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Finansów pracuje nad projektem rozporządzenia znoszącego system banderolowania win. Projekt ma być gotowy do końca roku tak, aby w pierwszym kwartale przyszłego roku rozporządzenie weszło w życie.

Pełny raport jest dostępny tutaj na stronie internetowej Warsaw Enterprise Institute www.wei-org-pl.hostshop.cloud

Inne wpisy tego autora