Emerytalne obiecanki cacanki

Doceniasz tę treść?

W związku z kolejnym etapem reformy systemu emerytalnego i informacjami o tym o ile wzrosną nasze emerytury – podobnymi do tych, którymi nas epatowano wprowadzając OFE, informuje się Szanownych Państwa, że:

  1. W 2013 osoby w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym stanowiły razem około 37% ludności Polski (po połowie – po nieco ponad 18% – w obu tych grupach). Pozostałe 63% stanowiły osoby w wieku produkcyjnym.
  2. W roku 2050 osoby w wieku produkcyjnym stanowić będą już tylko 56% ludności. Istotna różnica wystąpi między populacjami w wieku nieprodukcyjnym. Udział starszej z nich (w wieku poprodukcyjnym) będzie 2x wyższy niż młodszej (w wieku przedprodukcyjnym)!
  3. Obciążenie osób w wieku produkcyjnym osobami w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) w 2050 będzie wynosiło 26 na 100 pracujących.
  4. Po obniżeniu wieku emerytalnego obciążenie osób w wieku produkcyjnym osobami w wieku poprodukcyjnym (60/65+) będzie wynosiło 75!

Dziękuję Państwu za uwagę.

 

P.S. Proszę kupić sobie jakiegoś robota i ukryć przed fiskusem – bo podobno to one mają być „opodatkowane”, gdy będą pracować na nasze emerytury. Jak takiego robota sobie schowacie, to może będzie pracował na Waszą emeryturę, bo nie będzie miał kto inny.

Inne wpisy tego autora