Męczeństwo Kresów

Niniejsza broszurka ma charakter popularyzatorski. Celem, dla którego powstała jest dotarcie z kompendium wiedzy na temat męczeństwa Kresów do możliwie szerokiego kręgu czytelników, a nie wyczerpanie tematu czy podsumowanie stanu badań lub rozstrzygnięcie toczących się polemik. Dane liczbowe odnośnie ofiar podano zatem w przedziałach od-do z odrzuceniem skrajności ewidentnie zaniżanych lub zawyżanych. W wielu wypadkach dane liczbowe są bardzo niepewne. Szczupłość miejsca nie pozwalała też (szczególnie przy opisie masowych zbrodni) na wymienianie wszystkich nazw miejscowości, w których je popełniono. Zrezygnowano z szerszego opisu walk, minimalizując wątek zmagań stricte militarnych do niezbędnego minimum, pozwalającego na zrozumienie kontekstu martyrologii Kresów. Pojęcie Kresów zostało potraktowane szeroko z uwzględnieniem zmian wynikających z rozciągniętej w czasie ewolucji jego znaczenia. Zrezygnowanoz przypisów. Załączona bibliografia obejmuje zaś jedynie główne opracowania i powinna być  potraktowana jako trop dla dalszych poszukiwań dla tych Czytelników, którzy po lekturze niniejszej broszury odczują niedosyt i chęć pogłębienia swej wiedzy na tytułowy temat. Wówczas autor uzna, że spełnił swe zadanie.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora