STANOWISKO WEI ws. sporów politycznych o władzę sądowniczą

Naczelny Sąd Administracyjny dopuszczając do orzekania sędziego Romana Hausnera, który uchwałą Sejmu z 8 października 2015 został wybrany sędzią Trybunału Konstytucyjnego i jako sędzia TK nie mógłby orzekać w NSA, wrócił do sporu o obsadę TK. NSA stanął na stanowisku, że „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z 25 listopada 2015 r., stwierdził, że uchwała Sejmu RP z 8 października 2015 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest pozbawiona mocy prawnej”, wobec czego Roman Hausner „nie pełni jednocześnie funkcji sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego i sędziego Trybunału Konstytucyjnego”. Ergo: skoro Roman Hausner pełni funkcję sędziego NSA (a pełni) to znaczy, że zdaniem NSA, nie pełni funkcji sędziego TK, bo inaczej zdanie, że „nie pełni jednocześnie funkcji sędziego NSA i TK” byłoby nieprawdziwe. Ergo uchwała z 25 listopada 2015 r. skutecznie pozbawiła mocy prawnej uchwałę z 8 października 2015 r. NSA został za to stanowisko skrytykowany, trzeba więc do tego sporu powrócić – zwłaszcza w kontekście trwającego sporu o Sąd Najwyższy, gdyż przedstawia się go jako kontynuację sporu o TK.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora