Ukraińska imigracja do Polski. Analiza zjawiska w kontekście sytuacji na rynku pracy

Europa znajduje się w głębokim kryzysie demograficznym, który – między innymi ze względu na dominujący w nowoczesnych państwach repartycyjny system emerytalny (tj. polegający na wypłacaniu świadczeń ze składek wpłacanych bieżąco do systemu) – będzie najprawdopodobniej miał głębokie znaczenie ekonomiczne. Liczba urodzeń w żadnym kraju europejskim nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń, co ma bardzo logiczną konsekwencję – w ciągu najbliższych lat Europa będzie stopniowo się wyludniać. Problem ten dotyczy również Polski, a wręcz jest w naszym kraju szczególnie widoczny, nasilony i potencjalnie może mieć wiele negatywnych skutków. Z uwagi na perspektywy notorycznie rosnących potrzeb finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynikających ze starzenia się społeczeństwa i malejącej liczby osób w wieku produkcyjnym, mądra polityka absorpcji imigrantów nie jest już tylko przydatna – stanowi strategiczną konieczność gospodarczą.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora