Mądra korekta zmian w samorządach

Rząd poszedł po rozum do głowy. Posłuchał środowisk opiniotwórczych, samorządowych, opozycji i jak mniemamy również wcześniej zajmowanego stanowiska WEI w sprawie ustawy o zmianach w samorządach. Zaproponowano w projekcie ustawy następujące korekty:
– Dwukadencyjność od 2018 przy wydłużeniu kadencji wójtów, burmistrzów i wójtów z czterech do pięciu lat. Był to postulat forsowany przez m.in. naszą fundacje.
– Zmniejszona zostanie lista komisarzy wyborczych. Nie będą oni mieć jednak wpływu na zmian okręgów wyborczych. Te nadal pozostaną w kompetencji poszczególnych rad. To rozważna decyzja, która zapobiegnie możliwej destabilizacji procesu wyborczego.
– Jednomandatowe okręgi wyborcze pozostaną w gminach do 20 tys. Umożliwi to kandydowanie lokalnym społecznikom w tych miejscowościach bez konieczności podczepienia się pod komitet wyborczy.

POBIERZ

Inne wpisy tego autora