Zakaz handlu w niedzielę

W zeszłym roku z inicjatywy obywatelskiego komitetu ‘’Wolna Niedziela’’, którego głównym orędownikiem jest Związek Zawodowy NSZZ Solidarność, zostały zebrane podpisy pod obywatelskim projektem ustawy ograniczającej handel w niedziele. Ustawa zakazuje handlu w niedziele, poza kilkunastoma wyjątkami, m.in. na stacjach benzynowych, dworcach i lotniskach, w przypadku sprzedawania towarów przez właściciela czy też w niedziele handlowe odbywające się kilka razy w roku. Głównym celem ustawy jest ochrona pracowników przed koniecznością, zdaniem wnioskodawców, niepotrzebnej pracy w niedziele, mającą mieć także pozytywny wpływ na ich życie rodzinne i religijne.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora