Dzień: 19 stycznia, 2018

Nullum tributum sine lege!

Przy okazji poprzedniego komentarza obiecałem kilka słów więcej poświecić wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 roku SK 48/15. Właśnie ukazało się jego uzasadnienie. Trybunał odwołał się do zasady szczególnej określoności regulacji daninowych, wywodzonej z art. 84 w związku z art. 217i art. 64 ust. 3 Konstytucji. Sam wyrok przeszedł bez specjalnego echa, pewne dlatego, że dotyczył ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w nieobowiązującym już stanie prawnym z lat 2006-2008, a dokładniej możliwości uznania za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem. Ale uzasadnienie jest już naprawdę sensacyjne.

List do Ministra Energii

Zawsze twierdziłem, że ziomkostwo to podstawa i my, Południowi Podlasianie, powinniśmy się wspierać jak się da i po maxie. Cieszę się, że podzielasz ten pogląd i postanowiłeś wspomóc ziomala!