Dzień: 23 stycznia, 2018

Kto następny do odstrzału po branży futrzarskiej?

Europosłowie PiS zorganizowali w Parlamencie Europejskim wystawę „Odeślijmy futra do historii”, mającą – jak można rozumieć – nakłonić europosłów do przyjęcia rozwiązań prawnych, kasujących tę branżę rolnictwa na poziomie UE (co uderzyłoby nie tylko w Polaków, ale też w Duńczyków czy Holendrów). Organizatorzy wystawy to Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk i Stanisław Ożóg. W otwarciu wzięli też udział wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek oraz pomysłodawca wpisania zakazu do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, Krzysztof Czabański. Przesłanie wideo przekazał Jarosław Kaczyński. „Żeby cierpienia zwierząt było mniej” – stwierdził prezes PiS, który nigdy nie odwiedził żadnej fermy.