Dzień: 21 lutego, 2018

PARPA i pańszczyźniani chłopi

Gdybyśmy naprawdę chcieli rozwiązać jakiś polski alkoholowy problem, to rozwiązalibyśmy PARPA – Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. PARPA z jej nienaruszalnym dyrektorem Krzysztofem Brzózką na czele – inżynierem lotnictwa, powołanym na stanowisko dyrektora agencji w 2006 roku przez Zbigniewa Religę – to modelowy przykład zbędnej instytucji, realizującej najbardziej sklerotyczną wersję paternalizmu państwowego. Oczywiście za nasze pieniądze.