Dzień: 22 marca, 2018

Measurable justice. Judicial reform project

The Union of Enterpreneurs and Employers and the Warsaw Enterprise Institute as part of the project under the title „Agenda Poland” present their joint proposal for systemic reforms of the state. This time, they focus on issues related to justice, which have been one of the hottest topics in the Polish public debate for more than a year.

Gorączka legislacyjna – zespół objawów

Polskie prawo jest niestabilne, złożone i zmienne. Złożoność i zmienność przepisów jest od lat odnotowywana jako jedna z głównych barier rozwoju kraju. W naszym raporcie diagnozujemy problemy polskiej legislacji i proponujemy środki zaradcze