Dzień: 28 marca, 2018

Gorączka legislacyjna. Zespół objawów

Złożoność i zmienność przepisów jest od lat odnotowywana jako jedna z głównych barier rozwoju kraju. Niestabilność prawa była najczęściej wskazywaną przeszkodą w prowadzeniu działalności gospodarczej

Legislative fever. A set of symptoms

The complexity and volatility of regulations has for years been identified as one of the main barriers to the country’s development. Instability of the law was the most frequently indicated obstacle in conducting business activity, particularly in the study of the economic moods of the sector of small and medium-sized enterprises.

WEI Report: Barriers for Polish companies in the EU

Warsaw Enterprise Institute in cooperation with the Polish Investment and Trade Agency (PAIH) presented the report “Barriers and Obstacles for Polish Companies in the European Union”. The aim of the publication is to draw attention to the obstacles that particular industries of the Polish economy face on the markets of individual European countries and to indicate a set of practical recommendations in the fight against European protectionism.

Gwiazdowski: Opodatkowane inwalidztwo

Robert Gwiazdowski dla rp.pl: być może dzięki temu, że jeden z podatników zachorował na nogi i pojawił się element współczucia, uda się namówić NSA, by przedstawił TK pytanie prawne, czy idiotyczne przepisy o opodatkowaniu zamiany mieszkań są aby zgodne z konstytucją